TAJOMSTVÁ A ZÁHADY

Vítam Vás na stránke venovanej všetkému, čo je pre nás zahalené rúškom tajomstva

Americká mafia

V 19. storočí čelili obyvatelia Sicílie stálemu útlaku a potrebovali ochranu. Nakoľko sa k tejto situácii oficiálne orgány vtedy stavali ľahostajne, vznikla skupina miestnych obyvateľov, ktorí vzali spravodlivosť do svojich rúk. Vznikol tak zárodok lokálneho mimoštátneho a teda aj mimozákonného systému riadenia spravodlivosti a majetkových vzťahov, ktorý sa považuje za predchodcu organizácie, ktorá sa neskôr začala nazývať mafiou.

Charles „Lucky“ Luciano, jeden z najznámejších amerických bossov.

Odnož mafie sa objavila na konci 19. storočia na východnom pobreží Spojených štátov spolu s vlnou talianskych imigrantov. Členovia mafie mohli byť len muži. Moc mafie v Spojených štátoch vyvrcholila v priebehu 20. storočia, keď vyšetrovanie FBI v 70. a 80. rokoch jej vplyv znížilo. O jej oslabenie sa pokúša tiež Interpol. Napriek úpadku mafie sa jej reputácia zakorenila v americkej kultúre, predovšetkým vo filmoch, seriáloch a dokonca v reklame. Aj po úpadku zostala mafia jednou z najmocnejších kriminálnych organizácií v Spojených štátoch. Ovláda kriminálne podsvetie predovšetkým v Chicagu a New Yorku. Od ostatných foriem zločinu sa mafia odlišuje nie len svojou štruktúrou ale aj infiltráciou do štátu - mafia má svojich členov, alebo svojich ľudí na miestach štátnych úradníkov, politikov, sudcov, aj v polícii. Vďaka tomu sa jej darí nielen presadzovať svoje záujmy, ale taktiež sa jej darí kryť svoju činnosť.

Medzi aktivity mafie patrí napríklad obchod s drogami, obchod s alkoholom (vďaka prohibícii v USA v rokoch 1914-1933 došlo k výraznému vzostupu moci a kapitálu mafie), organizovaná prostitúcia a kontrola pornopriemyslu, hazardné hry (hlavne v minulosti), obchod so zbraňami, pašeráctvo a vydieranie.

 
Skúmanie a bádanie po nepoznanom je ako droga, ktorej sa nechceš zbaviť (Patrik Kmeťo)