TAJOMSTVÁ A ZÁHADY

Vítam Vás na stránke venovanej všetkému, čo je pre nás zahalené rúškom tajomstva

Ruská mafia

Činnosť Aktivity ruskej mafie zahŕňajú obchodovanie s drogami, zbraňami, nebezpečnými látkami, prevádzačstvo, kupliarstva, pranie špinavých peňazí, falšovania, násilné trestné činy, lúpeže a krádeže. Ďalej je to podnikanie, ktoré navonok vyzerá ako legálne, ale má zakryť finančnú trestnú činnosť. Cieľom je nielen peňažné zisky, ale aj zabezpečenie vplyvu a možnosť rozhodovania v strategicky významných hospodárskych odvetviach, dosadení vlastných ľudí do štátnej správy a významných podnikov atď V rámci Európy je ruskojazyčné organizovaný zločin jedným z najbohatších, ročný obrat sa odhaduje na 200 miliárd dolárov. Jedným z dôležitých príjmov ruskej mafie je vydieranie podnikateľov (tzv. výpalné, reketa, racket, racketeering) a potom vymáhanie poplatku za "ochranu" a za umožnenie podnikateľmi vykonávať jeho činnosť (tzv. krysa, kris). Z hľadiska krutosti a brutality násilných trestných činov sú v ruskojazyčné organizovanom zločine na prvom mieste Čečenci, dobieha je Ukrajinci a na pomyselnom treťom mieste stoja Rusi. Štruktúra Postsovietskej organizovaný zločin sa vyznačuje hierarchickú štruktúrou (aj keď tá nie je tak dôsledne dodržiavané ako u klasickej mafie), tradíciou, disciplínou, poriadkom. Na vrchole pomyselnej pyramídy je vždy tzv vor v zakone (zlodej zo zákona, zlodej podľa zákona, zlodej podľa práva). Je to profesionálny zločinec, starší a skúsený, ktorý si svoje postavenie vydobyl svojou kriminálnou kariérou. Nikdy nebude spolupracovať s políciou, ostatní ho rešpektujú, svoju funkciu vykonáva až do svojej smrti (niekedy predčasné). Je tu tiež rada pltí. Pod nimi je autorita, ktorá riadi staršiny. Staršinové už majú na starosti organizovanie konkrétnych aktivít, spolupracujú s vedúcimi skupín, ktoré vykonáva akcie (pašovania, vydierania, obchod), sú v kontakte s právnikmi, rôznymi poradcovia a pešiakmi, vojakov, vykonávateľovi. Príkazy sa vydávajú sprostredkovane z dôvodu utajenia. Jednotlivé články reťazca by o sebe teda nemali vedieť. To potom sťažuje prácu polícii pri rozkrývání ich trestnej činnosti. Ruská mafie tiež často využíva sprostredkovateľmi na nákup nehnuteľností a iného majetku - a tak sú sídla firiem, byty alebo autá napísané na tretie osoby a hlavní aktéri sú ťažko trestom. Ruská mafie na medzinárodnej scéne Postsovietskej organizovaný zločin má svoje pevné miesto aj vo svete. V roku 1999 a 2000 sa riešil prípad prania špinavých peňazí, kedy Medzinárodný menový fond poskytol niekoľko miliárd dolárov na pomoc Rusku. Do prípadu sa zapojila aj česká polícia, časť týchto peňazí pretiekla i Českou republikou. Z medzinárodného hľadiska je významná napríklad Solncevská zločinecká skupina, ktorá rozvíja svoju činnosť aj rôznych štátoch Európy aj v Amerike. Na verejnosť občas preniknú správy o snahe ruskej mafie ovplyvňovať športové výsledky, niekedy sa tiež objaví vyjadrenia niektorých slávnych osobností o ich strachu zo zastrašovania ruskou mafiou. Hlavná činnosť ruskej mafie však zostáva skrytá.

 
Skúmanie a bádanie po nepoznanom je ako droga, ktorej sa nechceš zbaviť (Patrik Kmeťo)