TAJOMSTVÁ A ZÁHADY

Vítam Vás na stránke venovanej všetkému, čo je pre nás zahalené rúškom tajomstva

Sicílska mafia - Cosa nostra

Cosa Nostra (tal. Naša vec) je tajomnné zločinecké spoločenstvo, sekta, pôsobiaca na Sicílii. Týmto pojmom sa môže označovať i zločinecká organizácia v Spojených štátoch amerických, ktorej pôvod siaha k tradičným talianskym kriminálnym spoločenstvám a k talianskej, hlavne sicílskej emigrácii. Príslušníci Cosa Nostry sami seba označujú ako ctihodných mužov.
Pôvod [upraviť]

Prvé správy o existencii tohoto fenoménu siahajú do druhej polovice 19. storočia. Pojem, ktorým sa označovala organizácia sa v priebehu histórie menil.
Organizácia [upraviť]

Základnou jednotkou Cosa Nostry sú tzv. rodiny. Tento pojem tu neoznačuje pokrvné rodiny, ale označuje základnú bunku organizácie (ktorej členovia nemusia byť v príbuzenskom vzťahu), ktorá má kontrolu nad určitým teritóriom.

Jednotlivé ,,rodiny" a jej členov spája vzájomná solidarita, pocit výnimočnosti, pravidlá a do veľkej miery aj koordinácia.
Kultúra Cosa Nostry [upraviť]

Kultúra, spôsob myslenia a konania organizácie a jej členov vychádza čiastočne zo sicílskej mentality, ktorú vykladá svojím vlastným spôsobom, ale čiastočne je výsledkom vlastnej histórie a pôsobenia mafie. Príjmacie rituály nového člena organizácie sú inšpirované slobodomurárstvom, a siahajú hlboko do minulosti. Budúci člen odprisahá vernosť, je pichnutý do prsta a jeho krvou je pokropený svätý obrázok. Ten je následne spálený ako symbol likvidácie prípadného zradcu. V roku 2007 polícia pri zatýkaniach objavila kódex sicílskej mafie:
Osobne sa nepredstavíš ďalšiemu členovi klanu. Musí to za teba urobiť tretí člen.
Nebudeš pozerať po manželkách svojích priateľov.
Nikdy nebudeš videný v prítomnosti policajtov.
Nebudeš chodiť do barov a klubov.
Služba Cosa Nostre je nadovšetko- budeš jej k dispozícii i keby tvoja žena rodila.
Schôdzky sa musia rešpektovať.
K ženám sa budeš správať s úctou.
Pokiaľ budeš požiadaný o informáciu, odpovieš pravdivo.
Neprivlastníš si peniaze iného člena klanu, alebo inej rodiny.
Členmi sa nemôžu stať ľudia, ktorí majú kontakty na polícii, informátori, ľudia, ktorí sa správajú zle a neriadia sa morálnymi zásadami.

Sila Cosa Nostry spočíva najmä v jej schopnosti páchať násilie a vo veľkom dôraze na utajenosť a mlčanlivosť.

 
Skúmanie a bádanie po nepoznanom je ako droga, ktorej sa nechceš zbaviť (Patrik Kmeťo)