TAJOMSTVÁ A ZÁHADY

Vítam Vás na stránke venovanej všetkému, čo je pre nás zahalené rúškom tajomstva

Sekta

Okultizmus a satanisti

Téma UFO-lógie, načúvanie najrôznejším posolstvám z vesmíru, očakávanie ekologickej či vesmírnej katastrofy, okultizmus, mágia, čarovanie, parapsychológia, tajné náuky, pútnické miesta sú neodmysliteľnou súčasťou dneška. Našou krajinou prechádzajú najrôznejší muži mieru - nositelia nádejí, "božské bytosti", ktoré stoja na vyššom stupni evolučného vývoja ľudstva. Sú prijímaní nielen umelcami, filozofickými a náboženskými exotmi, ale aj na štátnej úrovni. Ich "božské výsosti" pripomínajú takmer nebeské bytosti a zasväcujú nás do ďalšieho tisícročia. Okultizmus a novodobé pohanstvo obklopuje každého z nás. Materialisticky orientovaný ateista nemá možnosť sa týmto vplyvom brániť. Nemá dôvod, prečo by sa mal brániť, pretože nevidí nebezpečenstvo, ktoré ho ohrozuje. Ohrozený je však každý - mladý, starý, vzdelaný, nevzdelaný, veriaci aj neveriaci. Len málokto si uvedomuje, že aj tá najnevinnejšia okultná zábava môže mať v pozadí démonické - satanské pozadie. Nie nadarmo nás Božie slovo nabáda:

Majte sa na pozore, aby vás nikto nezviedol! (Matúš 24:4)

Mať sa na pozore, to je aktuálna výzva pre každého z nás. Sme povinní chrániť deti, ktoré sú nám zverené do starostlivosti a výchovy. A práve tu strácajú mnohí rodičia pôdu pod nohami. Prostredníctvom televízie sa zoznamujú s okultne ladenými kreslenými príbehmi či démonickými tvormi. Videofilmy, klipy z rockových koncertov, ale aj piesne majú spoločného menovateľa - okultizmus. Nezanedbateľný je aj vplyv starších kamarátov. Taktiež sa na tom podpísali drogy a, žiaľ, aj priame zasväcovanie do okultných praktík rovno v školách. Myslenie detí a mládeže je tak ovplyvňované okultnými praktikami už od útleho veku.

V USA sú základy okultizmu súčasťou vyučovania na takých predmetoch, ako sú história, antropológia, spoločenské vedy, sociológia a sociálna psychológia. Študenti sa na nich oboznamujú s rôznymi svetovými "náboženstvami". Kombinácia týchto predmetov predstaví žiakom hlavné náboženské smery a okultné praktiky rôznych kultúr. Deti si tak v školách vyskúšajú veštenie, učia sa zaklínať, praktizujú seansy, poznávajú špiritizmus, učia sa rôzne hry a používajú názorné pomôcky, ktoré záujem o okultizmus podporujú. Experimenty s mágiou môžu priviesť dieťa na scestie. Ten, kto sa zaoberá okultnými praktikami, sa nevedomky otvára pôsobeniu démonických síl.

Medzi bežné a populárne cesty na zoznámenie mládeže s vyšším stupňom zasvätenia patria videohry, keď divák - účastník prežíva vraždy, znásilnenie, lúpeže, prepadnutie a satanské rituály. Satanizmus ponúka nadprirodzenú moc, vzrušenie, sebauspokojenie a pocit sebarealizácie v rebélii proti rodičom aj proti spoločnosti.

Väčšina rodičov je presvedčená, že deti majú vedieť čo najviac o svete a dúfa, že im okultné informácie nemôžu ublížiť a že deti z tohto "rozprávkového sveta" samy vyrastú. Väčšina detí naozaj vyrastie a stratí záujem, ale to malé percento - podľa odhadu je to asi 5 % -, ktoré "nevyrastie", ostane natrvalo znetvorené. To však platilo predtým. Dnes je stále viac mladých ľudí, o ktorých odborníci tvrdia, že sú antisociálne živly.

Kriminálne prípady, ktoré sú spáchané v mene Satana, plnia stránky novín a časopisov celého sveta, tie naše nevynímajúc. Možno, že je toto varovanie predčasné, ale pretože ide o celosvetový trend, bude časom aktuálny aj u nás. Mágia, sexualita a násilie sú fenomény väčšiny sveta.

Satanistov možno zhruba rozdeliť do 3 skupín.

Tradiční satanisti otvorene vzývajú Satana, majú vlastné kostoly, slúžia "čierne omše", prijímajú telo i krv svojho pána z lebečného kalicha, pijú krv obete zmiešanú s močom účastníkov tejto sviatosti pri kríži, ktorý je obrátený "hlavou" dole. Čiernu omšu často sprevádza násilie, surovosť, sexuálne deviácie a beštiálna krutosť.

Satanisti mimo zákona majú tajné skupiny, používajú sex a drogy, aby prilákali mládež, ktorá s drogami obchoduje. Títo jednotlivci i skupiny vykrádajú domy, vandalizujú kostoly, hanobia cintoríny, mrzačia zvieratá aj seba. Nezastavia sa pred ničím - či už ide o obete živé, alebo pochované. Cieľom satanistov je zbaviť budúceho člena strachu a odporu k smrti, aby nikdy nedal najavo akúkoľvek slabosť, nechuť a nevôľu. Všetci sú viazaní sľubom mlčania a tým, ktorí zo satanskej sekty vystúpia, hrozí vážne nebezpečenstvo.

Ojedinelí satanisti sú samotári. Obyčajne ide o mladých chlapcov, ktorí sú priťahovaní násilím a vidinou nadprirodzenej moci.

Často sú to osamelé deti, ktoré dávajú najavo svoje pochmúrne životné skúsenosti a myšlienky na smrť.

Typický mladý satanista je inteligentný, zvedavý a tvorivý mladý človek, ktorý nemá veľa priateľov, trpí malým sebavedomím a rodinným nezáujmom. Satanizmus mu ponúka to, čo nemôže dosiahnuť vlastnými silami.

Satanizmu nepodlieha len poblúdená nerozumná rebelujúca mládež, ale často aj dospelí. Patria medzi nich lekári, právnici, policajti a aj iní spoločnosťou uznávaní občania.

Pýtate sa, ako ochrániť deti pred vplyvom okultizmu a satanizmu? Zaujímajte sa o to, čo vaše deti čítajú, počúvajú, na čo sa pozerajú a akých majú priateľov? Spoliehať sa na to, že škola vychová z našich detí morálnych a čestných ľudí, sa nemôžeme. Ako rodičia nikdy nezľahčujme záujem o satanizmus, čarodejníctvo, mágiu a okultizmus. Cielenou snahou veďme deti k zdravším aktivitám. Pozor na výchovu bez hraníc a pravidiel.
Žádné komentáře
 
Skúmanie a bádanie po nepoznanom je ako droga, ktorej sa nechceš zbaviť (Patrik Kmeťo)