TAJOMSTVÁ A ZÁHADY

Vítam Vás na stránke venovanej všetkému, čo je pre nás zahalené rúškom tajomstva

Projekt Disclosure

História a pozadia projektu

"Existuje tieňová vláda s vlastnými vzdušnými silami, vlastným vojnovým námornými silami, vlastnými fondy a mechanizmy na ich získavanie a spôsobilosťou vyvíjať a implementovať vlastné úmysly v rozsahu národného záujmu, vláda oslobodená od všetkých kontrol a súvah, vláda zbavená zákona samotného." (senátor Daniel K. Inouye v priebehu vyšetrovania aféry Iran Contra)

"Vo všetkých vládnych zámeroch musíme brať ohľad na pokusy o získanie neoprávneného vplyvu, o ktorý sa priamo alebo nepriamo snažia vojensko-priemyselný komplex. Potenciál zhouba, vyrastajúci z chybne umiestnenej moci, existuje a pretrvá. Nesmieme nikdy pripustiť, aby tieto závažné kombinácia ohrozili našu slobodu alebo demokratické procesy. Nemali by sme nič považovať za navždy garantované. Iba ostražití a informovaní občania si môžu vynútiť riadny chod obrovské vojensko-priemyselnej obrannej mašinéria, spolu s našimi mierovými metódami a cieľmi, aby bezpečnosť a sloboda smeli prekvitať spoločne. " (president Eisenhower - január 1961)

Kampaň za odhalenie utajovaných fakt

Vo washingtonskom Národnom tlačovom klube došlo 9. mája 2001 k historickej udalosti. Takmer dva tucty vojenských, spravodajských, vládnych a ďalších svedkov fenoménu UFO, účastníkov s mimozemskou inteligenciou spojených prípadov a utajovaných projektov, sa prvýkrát predstavilo verejnosti ako zoskupenie, ktorého cieľom je odhaliť svetu pravdu. Tým sa začala akcia Odhalenie - kampaň za získanie verejného vypočutia v kongrese, vypovedanie zbraní z kozmu a zverejnenie údajov o Zem šetriace technológii - príbuzné energiu používané na pohon UFO - pre blaho churavějícího sveta.
Táto kampaň bude pokračovať až do dosiahnutia vytýčených cieľov.


História a pozadia Disclosure Project

Steven M. Greer, M.D.

Začiatkom roka 1993 som odštartoval iniciatívu smerujúcu k podchytenie vojenských a vládnych svedectvo o UFO prípadoch a projektoch z prvej ruky, a pátranie po ďalších dôkazoch, ktoré by boli použiteľné na verejné odhalenie pozadie tejto záležitosti. Od roku 1993 sme venovali veľmi veľa času a prostriedkov vypracovanie prehľadu materiálov Clintonovej administratívy, vrátane CIA riaditeľa Jamesa Woolseyho a služobne starších vojenských úradníkov Pentagónu, a okrem iného vyberali vhodné partnermi medzi členmi kongresu. V apríli 1997 sa viac ako tucet na výpovede ochotných vládnych a vojenských svedkov zhromaždilo vo Washingtone DC k rozhovorom s kongresmanov, zástupcami Pentagonu a inými úradnými osobami. Naším špecifickým požiadavkou bolo verejné parlamentné vypočutie k uvedenej veci. Nenašiel sa žiadny voľný termín.

V 1998 sme vyhlásili "privatizácii" projektu "Odhalenie", preniesli časť záznamov na videopásky, editovali a usporiadali cez 100 vojenských a vládnych svedectvo o UFO udalostiach a projektoch. Odhadli sme že by sme potrebovali niečo medzi 2 až 4 milióny dolárov, aby sme mohli urobiť to isté v celosvetovom meradle. Od augusta 2000 sa ale zišlo iba 5% potrebnej sumy, avšak aj napriek tomu rozhodli pokračovať, pretože ďalší odklad sme považovali vzhľadom na závažnosť uverejnenie za nerozumný. Počnúc augustom sme začali napĺňať projekt svědeckého archívu a vydali sa na cesty po celom svete, kde sme filmovali rozhovory so svedkami na digitálny videoformát v televíznej kvalite. Kvôli výraznému obmedzeniu finančných prostriedkov som na tom približne od augusta 2000 až do decembra 2000 pracoval prevažne sám, spolu s niekoľkými dobrovoľníkmi.

Koncom decembra 2000 som doma začal sestřihovat viac ako 120 hodín nespracovaného digitálneho videozáznamu svedectvo. Musím poznamenať, že som medicíny doktor a nie editor ... Napriek tomu sa mi od konca decembra 2000 do konca februára 2001 podarilo znížiť pôvodných 120 hodín dopredu na 33-hodinový výber, a potom na 18 hodín super-výberu. Týchto 33 vyselektovaných hodín bolo neskôr presunuté na magnetofónovú pásku az tohto média prepísaná na približne 1200 strán. V marci a začiatkom apríla 2001 som kópiu upravil do čtivé formy, ktorá je k dispozícii.

Musím zdôrazniť, že to všetko bolo robené za veľmi ťažkých podmienok a vo finančnej tiesni, keď som pracoval 7 dní v týždni a väčšinou 18 hodín denne. (A to som sa predtým domnieval že na oddelenia lekárskej pohotovosti to bolo tvrdé!)

Dúfam, že zhovievavý čitateľ pochopí, že kópie a iné materiály veľmi pravdepodobne obsahujú chyby. Hlavne chýb vo vlastných menách, ktoré vznikli počas fonetického prepisu týchto mien zo zvukových opasok so svedectvom. Za to sa už vopred ospravedlňujem.

V opisoch (ktoré sú obsiahnuté v súhrnnej dokumentácii) museli byť vykonané drobné úpravy kvôli a) dĺžkou ab) gramatike a čitateľnosti. Vždy som sa starostlivo snažil vyhnúť zmenám v zmysle a obsahu samotného svedectvo. Údaje v hranatých zátvorkách [] sú pre objasnenie. Údaje kurzívou a hranatých zátvorkách [] obsahujú môj komentár a sú na konci označené mojimi iniciálami, SG.

Tieto materiály, ako sami uvidíte, sú len špičkou ľadovca. Na digitálne videopásky sme zaznamenali cez 120 hodín svedectvo viac ako 100 svedkov, z toho je prepísaná len 33 hodín, a potom boli materiály ďalej editované až na zlomok pôvodnej veľkosti. Navyše - celý archív zatiaľ obsahuje iba svedectvo 100 svedkov, zatiaľ čo ich dodnes bolo identifikovaný viac ako 400. Editovaná svedectvá sa čoskoro objaví v knižnej forme. Časť tohto materiálu je obsiahnuté v informačnom dokumente projektu Odhalení, v tomto exekutívnymi prehľade sa objaví iba útle výpisky a všeobecný videozáznam svedectvo. Dúfame, že sa nám podarí získať financie na výrobu 5 - 6 časti dokumentárne videosérie v televíznej kvalite, ktorú pripravujeme z originálnych záznamov svedectvo. Počuť a vidieť ako títo očití svedkovia vypovedajú je veľmi pôsobivé.

Až si prečítate tieto svedectvá, pamätajte, že to je skutočne len začiatok. Zvyšok je na vás: Volajte a žiadajte aby kongres, president a vodcovia ostatných krajín bezodkladne zvolali vypočutie v tejto veci. Naši svedkovia čakajú na oficiálne predvolanie, aby mohli pod prísahou vypovedať o tom, čo zažili. Väčšina odhalených svedectvo však ešte len čaká na zverejnenie, pretože ľudia u najhlbšie skrytých a najhodnotnejších zdrojov odmietajú predstúpiť až do doby, kedy budú chránení inštitúcií oficiálneho kongresového výsluchu.

Toto ma privádza k poslednému bodu: Svedkovia, ktorí vydali svoje svedectvá k dnešnému dátumu, sú mimoriadne statoční muži a ženy. V mojich očiach sú to hrdinovia, ktorí na seba vzali úžasné osobné riziko a predstupili. Mnohí z nich boli ohrozovaní a zastrašovaní. Všetci neustále riskujú všadeprítomný výsmech kvôli účasti na tejto veci. Ani jeden z nich nedostal za svoje svedectvo: poskytli ho slobodne a bez výhrad pre dobro ľudstva. Chcem im na tomto mieste osobne poďakovať a vysloviť im za svoju osobu prejav najvyššej úcty a vďačnosti.
Prosím, a vzývame vás: nenechajte tohto úsilia, aby ich obeť nebola márna. Pomôžte nám dostať túto vec na verejnosť, do médií a medzi vami zvolenej predstaviteľa, aby vyšla najavo celá pravda, aby potom tieto zatiaľ utajované Zemi zachraňujúce technológie mohli byť uvoľnené. Ľudstvo potom bude môcť začať písať novú kapitolu vývoja, ako jeden z mnohých národov v kozme.

Poskytované resumé sa zameriava na svedectvo dôležitých svedkov "z prvej ruky". Máme síce k dispozícii tisícky overených vládnych dokumentov, stovky fotografií, stopy z pristátia prípadov a ďalší materiál, ale je celkom nemožné zahrnúť ich do exposee tejto dĺžky. Všetky tieto materiály však budú poskytované na účely každého vážneho vedeckého alebo parlamentného skúmania.

Armádne a vládne svedkovia poskytujú svedectvá
o mimozemskom pôvode UFO, kongresmani sú žiadaní o zmenu legislatívy.

V stredu 9. mája predstúpil cez dvadsať vojenských, spravodajských, vládnych, korporačných a vedeckých svedkov v Národnom tlačovom klube vo Washingtone, DC, aby potvrdili realitu UFO, čiže dopravných prostriedkov, používaných mimozemskú formou života, a konkrétne výsledky vývoja progresívnych energetických a pohonných technológií. Váha týchto priamych svedectiev, ktoré sa opierajú o vládne dokumentáciu a iné dôkazy, podľa Dr Stevena M. Greer, riaditeľa Projektu Odhalení, ktorý bol usporiadateľom udalosti, bez akýchkoľvek pochýb potvrdzuje realitu týchto úkazov.

Projekt Odhalenie (Disclosure Project) je nezisková výskumná organizácia, usilujúca o verejné parlamentné vypočutie vo veci prezencia mimozemských UFO a zákonodarstva, zakazujúceho umiestňovania zbraní v kozmickom priestore.

Na stretnutí so zástupcami kongrese došlo naposledy v roku 1968 v dome Vedeckého a astronautického výboru (v rámci druhého zasadnutia 90 kongrese, snemovni tisk č 7. "Sympózium o neidentifikovaných lietajúcich predmetoch.").

Projekt medzitým zhromaždil a verifikoval niekoľko stoviek svedectiev z celého sveta, zahŕňajúcich všetky odvetvia ozbrojených zložiek, od National Reconnaisance Office (NRO) cez DIA, CIA, NASA, ruskej, britskej a agentúry ostatných krajín. Cez 100 svedectvo bolo zachytené na videopásky, o 70 bol vydaný overený písomný záznam.
Účastníkom prebehnutej tlačovej konferencie bol dostupný komplexný prehľadný videozáznam týchto svedectvo a veľmi obsažná informačný dokument s kópiami svedeckých výpovedí.

Medzi svedkami, ktorí verejne vystúpili na tejto udalosti, boli:

John Callahan, bývalý šéf oddelenia leteckých nehôd a vyšetrovanie (FAA);
vrchný seržant Dan Morris, ktorý predtým slúžil u US vojenského letectva a operatívy NRO a je držiteľom preverenie pre najvyššie štátne tajomstvo vo veciach kozmu;
Dr Carol Rosin, konzultant pre kozmickú raketovú obranu a skoršie hovorca Wernhera von Brauna;
Major George A. Filer III., Predtým člen tajnej služby vojenského letectva;
Graham Bethune, veliteľ pilotov amerického námorníctva vo výslužbe, nositeľ preverení pre najvyšší štátne tajomstvo;
Michael Smith, bývalý letecký dispečer US vojenského letectva;
seržant Clifford Stone, armáda Spojených štátov
a kapitán Robert Salas, niekdajší SAC inšpektor US vojenského letectva a FAA.
Zúčastnení v tejto fáze úsilie o odhalenie utajovaných skutočností vyzývajú kongresmanov, Biely dom a OSN na začatie rokovaní, s cieľom posúdiť svedectvo, ktoré sú svedkovia ochotní podať pod prísahou vo verejnom vypočutí. Skupina, v obave z umlčanie svedkov zneužitím inštancie prísahy, žiada Presidentské exekutívu o ochranu svedectvo a odtajnenie príslušných dokumentov o tajných projektoch v prospech celého ľudstva.

"Tieto svedectvá raz a navždy potvrdzujú, že tu nie sme sami. Technológia známe vo vzťahu k mimozemským úkazom sú schopné zabezpečiť riešenie globálnej energetickej krízy a ostatných problémov bezpečnosti a životného prostredia," hovorí Dr Greer.

Tím Odhalenie a vybraní svedkovia sa chcú stretnúť s členmi kongresu, oboznámiť sa s informáciami, týkajúcimi sa predmetu diskusie a požiadať ich o patričnú zmenu legislatívy.

Očití svedci stretnutie s UFO

Seržant Clifford Stone: "Bol som u havarovaného UFO v roku 1969. Niektorí členovia posádky boli ešte nažive. Kým sme manipulovali s ich telami a troskami UFO, tvrdili sme svetu, že tam nikdy žiadne UFO nehavaroval. Bola to nebetyčný lož!". Na otázku, ako mimozemšťania vyzerali, odpovedal: "K nerozoznanie od nás. Keby okolo vás prešli, vôbec by vás nenapadlo, že ste minuli mimozemšťana, vyzerajú ako vy alebo ja." Stone vyhlásil, že vlastný katalóg zahŕňajúca 57 rôznych mimozemských rás rôzneho výzoru.

Michael Smith, bývalý riadiaci letovej prevádzky USAF potvrdil existenciu UFO:
"Mali sme sa na radare, vo výške 24384 m. Po desiatich minútach sa z radaru pomaly vytratila a po ďalších piatich až desiatich minútach sa znovu objavovala v presne rovnakej výške."

Kapitán Robert Salas bol v roku 1967 štartovom dôstojník (launch officer) jedného z raketových síl v Montane. Okrem iného povedal: "... zrazu sa objavilo UFO a naše rakety neboli k ničomu. Nemohli by odštartovať, pretože kompletné elektronika bola vyradená. Nahlásil som to nadriadeným. Som presvedčený, že túto udalosť spôsobilo UFO."

John Callahan mienil, že "súčasné problémy s elektrinou, ako boli napríklad v Kalifornii, by sa ľahko vyriešilo pochopenie a využitie ich technológie." Potvrdil, že roku 1986 sprevádzalo UFO lietadlo japonských aerolínií a manévrovalo okolo neho. Pritom bolo sledované radom radarov oficiálnych vojenských aj civilných biotopov pre zabezpečenie leteckej prevádzky.

Dan Morris pozoroval a zblízka vyfotografoval tri UFO, keď bol zamestnaný na radarovej stanici v Georgii. Enrique Kolbeck, riadiaci letovej prevádzky na Mexico City International Airport, často pozoroval výskyt UFO v tejto lokalite a musel sa zohľadňovať pri riešení situácie letovej prevádzky. Na incidente, ku ktorému došlo 4.marca 1992, sa zúčastnilo celkom 15 UFO. V lete 1994 sa objavovala takmer nepretržite, niekedy bola pozorovateľná na radarovej obrazovke aj 5 hodín. Pritom je z krajiny zároveň sledovala rad ľudí voľným okom.

Seržant USAF vo výslužbe a súčasný hovorca Projektu Odhalení Karl Wolf uviedol, že jedna zo základní bytostí navštevujúcich Zem je umiestnená na odvrátenej strane Mesiaca. Zodpovedá to pozorovania astronautov, ktoré sú pod vysokým stupňom utajenia. NASA však aj naďalej tvrdí, že sa výskumom UFO nezaoberá a odmieta akékoľvek pripomienky, ako potrvrdil historik NASA Glen Svanson.

Dr Carol Rosin, konzultant pre kozmické zbrane:
"Mimozemšťania nielenže krúži okolo, ale niektorí nepochybne sú aj tu, na Zemi. Úplne jasne čakajú na to, až s nimi bude niekto ochotný a schopný komunikovať v mieri." Je presvedčený o tom, že únosy, prípadne doprava ľudí do UFO, to dokazujú - pretože všetci "unesených" sú v poriadku vraceni domov.

Na tlačovej konferencii aj na internetových stránkach boli predložené výzvy na vláde a Kongresu USA na odtajnenie príslušných materiálov a priznania kontaktov s mimozemšťanmi. Podľa organizátorov projektu Disclosure by to bolo prínosom pre výskum nových energetických zdrojov a pohonných systémov, šetriacich životné prostredie, nevyhnutne potrebných pre budúcnosť ľudstva. Administratíve prezidenta Busha je určená výzva na obmedzenie chystaného "kozmického štítu", priamo ohrozujúceho UFO.
Obyvatelia USA boli vyzvaní, aby posielali svojim kongresmanom žiadosti o otvorení oficiálneho parlamentného vypočutia (výsluchu) na odhalení pozadia UFO a kontaktov s mimozemšťanmi.
Zábery z konferencie boli celosvetovo odvysielané v CNN Headlines.

Tlačové konferencie bolo možné zúčastniť sa "live" na internete. Podľa vyjadrenia spoločnosti ConnectLive.com, ktorá prenos sprostredkovala, sa na ňu pripojilo viac ako štvrť milióna účastníkov. Po dobu trvania prenosu sa v 10 až 15% času prejavilo značné preťaženie sieťových uzlov, čo sa naozaj nestáva tak často. Ďalšie státisíce záujemcov teraz majú po šesť nasledujúcich mesiacov možnosť zhliadnuť videozáznam, ktorý sa v USA predáva na videokazete.
Čistý výnos z predaja videokaziet a iných materiálov si Dr Greer nestrčí do vlastného vrecka, je súčasťou fondu, ktorý obětavcům z The Disclosure Project umožnia pokračovať v práci.

 
Skúmanie a bádanie po nepoznanom je ako droga, ktorej sa nechceš zbaviť (Patrik Kmeťo)